Adresser

Økt verdiskaping gjennom akselerering av innovasjon og prosesser

Besøksadresse Elverum:Storgata 20 (2. etasje), 2406 Elverum

Besøksadresse Kirkenær:Grue Næringshage, Bruvegen, 2260 Kirkenær

Postadresse (org.nr. 983375014):Tretorget AS, Postboks 368, 2403 Elverumpost@tretorget.no

Faktura adresse (org.nr. 983375014):Tretorget AS, c/o Accountor, Vestsidevegen 71, 2420 Trysileller faktura@tretorget.no

Vi avdekker bedrifters forbedringsmuligheter og organiserer tilbud som utløser disse mulighetene.