Arena tre for økt internasjonal konkurransekraft

Prosjektplanen for Arena tre ble sendt inn 29. april. Prosjektets formål er å styrke klyngens internasjonale konkurransekraft, være en pådriver for urbant trebyggeri og økt verdiskaping på basis av fornybare, norske skogressurser.

Kjernevirksomhetene som har dratt utviklingen av prosjektplanen er Boligpartner AS, Forestia AS, Glommen Skog SA, Hunton Fiber AS, Moelven Industrier ASA og Statskog SF. Andre sentrale partnere i realiseringen av prosjektet vil være Hedmark og Oppland fylkeskommuner, NTNU i Gjøvik, SINTEF Raufoss Manufacturing og LO/Fellesforbundet.

Flere andre bedrifter og aktører støtter prosjektet og vil bli trukket inn i arbeidet. Prosjektet har fire sentrale byggesteiner:

  • Kompetanseløft
  • Industrialisering i hele verdikjeden
  • Økt innovasjonstakt
  • Omdømmebygging

Les mer om dette i prosjektplanen som du kan laste ned her.

Flere nyheter

Arena tre for økt internasjonal konkurransekraft

04. mai 2016

Det skal bygges mer i tre i Innlandet

06. januar 2016

MISICS gir internasjonale muligheter

26. august 2013

Støtte til vår inkubator

12. mars 2013

Nytt år nye muligheter

12. januar 2013

Ny hjemmeside

16. november 2012