Tretorget fikk oppdraget som kompetansemegler

Tretorget er av Oppland og Hedmark fylkeskommuner tildelt oppdraget som kompetansemegling innen skog / tre (hele kjeden).

Kompetansemegleren skal bidra til økt innsats innenfor forskning og utvikling.

Forskningsrådet definerer virkemiddelet slik: «Kompetansemegling – både i enkeltbedrifter,
gjennom samlinger og i nettverk. Kompetansemeglere diskuterer prosjektidéer og
muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker.
Kompetansemeglerne kan også arrangere møter der bedrifter og forskere
diskuterer muligheter og idéer. Kompetansemegling mobiliserer til regionale,
nasjonale og internasjonale ordninger, samt til forprosjekter.»

I vårt tilbud har vi blant annet pekt på samarbeidet med Høgskolen Innlandet Evenstad og Treteknisk institutt.

Ta kontakt med Ola Rostad (9115 3636 / ola@tretorget.no) dersom du tror dette er noe for din virksomhet.

Flere nyheter

Tretorget fikk oppdraget som kompetansemegler

10. august 2017

Arena tre for økt internasjonal konkurransekraft

04. mai 2016

Det skal bygges mer i tre i Innlandet

06. januar 2016

MISICS gir internasjonale muligheter

26. august 2013

Støtte til vår inkubator

12. mars 2013

Nytt år nye muligheter

12. januar 2013

Ny hjemmeside

16. november 2012