Årsrapporter

Økt verdiskaping gjennom akselerering av innovasjon og prosesser

Tretorget AS ble stiftet i 2001. Moelven Utvikling ble stiftet i 2005. I 2012 ble de to virksomhetene fusjonert.

Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter og planer. Her finner du også nøkkeltall for virksomheten.

Årsrapport for 2003 for Tretorget AS.Årsrapport for 2004 for Tretorget AS.Årsrapport for 2005 for Tretorget AS.Årsrapport for 2006 (se årsrapporter for 2007)Årsrapport for 2007 for Tretorget AS.Årsrapport for 2007 for Trefylket.Årsrapport for 2007 for Lokal styringsgruppe for RDA-midler i Solør.Årsrapport for 2008 (se årsrapport for 2009)Årsrapport for 2009 for Tretorget AS.Årsrapport for 2010 for Tretorget AS.Årsrapport for 2011 for Tretorget AS.

Årsrapport for 2012

Årsrapport 2013

Årsrapport 2014