Eiere

Økt verdiskaping gjennom akselerering av innovasjon og prosesser

Rolf Lars Haugen 50 %

Ola Erik Rostad 50 %