Studentoppgaver

Innovasjon krever kompetanse

Lyst til å bidra til å utvikle noe nytt?

Vi arbeider løpende med mange produkt- og forretningsideer som er på veg til å bli kommersialisert. Mange av disse inneholder spørsmålsstillinger som vi tror kan være et spennende utgangspunkt for eksempel for bachelor- eller master oppgaver.

Tema for studentoppgaver finnes også i prosjekt og vårt generelle arbeid.

Vi tror at et slikt samarbeid vil være til nytte for både deg og oss.

Ta kontakt med daglig leder Ola Rostad eller en annen av oss så skal vi se om vi kan ha noen utfordringer som passer for deg.