Styre

Økt verdiskaping gjennom akselerering av innovasjon og prosesser

Styreleder: Åge Holmestad

Styremedlemmer: Reidar Bergene Holm og Monica S. Sellæg Grindberg.