Styre

Økt verdiskaping gjennom akselerering av innovasjon og prosesser

Styreleder: Rolf Lars Haugen

Styremedlemmer: Ola Rostad.