GLØD ledertrening

Mobilisering til bedre resultater

GLØD (Gode Ledere Ønsker Delaktighet) er et treningsprogram som utvikler deg som leder. Du vil bli bedre kjent med deg selv som leder og lære å bruke nye lederverktøy. Du vil få ny energi og bli mer bevisst håndteringen av lederrollen i det daglige. LEAN med GLØD! er en variant for ledere som vil lære mer om hvordan frigjøre potensialet i lean-prosesser. Ledertreningsprogrammet GLØD er utviklet som et samarbeid mellom Tretorget og Concern DA. Vi ønsker å samarbeide med virksomheter som har ambisjoner og som gir rom for mennesker i utvikling.

Treningsprogrammet tar utgangspunkt i at for å vokse som leder må den enkelte utvikle seg som menneske. I treningsprogrammet legges det stor vekt på å lære av egne handlinger og det som skjer ”her og nå” (Action Learning). Ved at deltagerne trener på å bryte innøvde mønstre for så å bruke nye handlingsmønstre, skapes ny og viktig personlig innsikt. Deltakerne lærer gjennom egne erfaringer når de arbeider med virkelige og viktige oppgaver, samtidig med at vi trener på lederskap. Den enkeltes opplevelser og erfaringer bruker vi for å skape ny innsikt om hva ledelse egentlig innebærer.

Ta kontakt med Erik W. Thomassen dersom du vil vite mer.

Tidligere deltakeres/ bedrifters erfaringer med GLØD kan du også se ved å gå inn på http://www.concern.se