Kompetanseløftet

Behov for økt kompetanse?

Vi organiserer kompetansehevingstiltak for deg og bidrar til å finne ekstern medfinansiering dersom dette er mulig. Vi er ikke bundet til spesielle undervisningsressurser, men søker å finne de som passer best i forhold til kundens behov. Vi anstrenger oss for å tilby kurs og trening der og når kunden måtte ønske det.

Vi har mange års erfaring med å organisere en rekke kompetansetiltak med ulike former for ekstern medfinansiering (NAV, VOX, IN mfl.) og har et bredt kontaktnett av leverandører.

Vi ønsker å samarbeide med virksomheter som har ambisjoner og som gir rom for mennesker i utvikling. Kompetanseløftet  som er Tretorgets satsing innenfor kompetansetiltak, bygger særlig på de erfaringer som er gjort gjennom "Solørskolen". Dette var en paraply for Lokal styringsgruppe for RDA-midler i Solør sin satsing innenfor kompetanse og rekruttering i 2004-2009. Fra mai 2011 - oktober 2016 gjennomfører vi prosjektet «Videreføring av lederutvikling og fagkompetanse» (VLF) medfinansiert av Styringsgruppen for de næringsrettede midlene (RDA) for Sør-Hedmark (SNUS).

Ta kontakt med Erik W. Thomassen for mer informasjon.