Kurs i Glåmdalsregionen (VLF)

Kompetanseheving for næringslivet i Glåmdalsregionen

Basert på vår suksess med "Solørskolen", ble Tretorget i mai 2011 tildelt prosjektet «Videreføring av lederutvikling og fagkompetanse» (VLF) fra Styringsgruppen for de næringsrettede midlene (RDA) for Sør-Hedmark  (SNUS). "Solørskolen" var en paraply for en satsing i Solør innenfor disse områdene i 2004-2009.

Prosjektets hovedmål er å bedre RDA-bedriftenes konkurranseevne gjennom et felles løft når det gjelder å tilrettelegge etterutdanning (kurs og fagopplæring) for ansatte. Bidra til å sette opplæring for bedriftene i system samt å videreutvikle 7sterkes HR-nettverk som en varig ressurs for regionens industri.

VLF har en økonomisk ramme for å drifte prosjektet og gjennomføre aktiviteter medio oktober 2016. Aktivitetene går bl.a. ut på å organisere kurs for bedriftene i regionen og å lede og videreutvikle 7sterke sitt HR-nettverk. Det unike med kursordningen er at kursene organiseres og skreddersys med utgangspunkt i bedriftenes behov. Videre at kursene gjennomføres lokalt, og med deltakere fra flere bedrifter.

Ta kontakt med Erik W. Thomasen for mer informasjon.