LEAN med GLØD

LEAN med GLØD! tar utgangspunkt i erfaringene fra gjennomføringen av

ledertreningsprogrammet GLØD og i lean filosofien. LEAN med GLØD! gir deg økt kompetanse på individ-, team- og organisasjonsnivå innen følgende områder:

  • Hvordan bygge en felles lederskapskultur basert på felles samarbeidsverdier, mål og lederkriterier som forsterker lagånden og samhandlingsevnen i bedriften.
  • En dypere forståelse for filosofien som ligger til grunn for lean forankret i ”The Toyota Way” og ”Toyota Production System”.
  • Hvordan bygge en bedriftskultur som forsterker implementeringen av lean verktøy.
  • Hvordan skape høytpresterende team som ivaretar den samlede kompetansen for å kunne arbeide effektivt med kvalitet.
  • Vokse som menneske for å kunne utvikles som leder og kulturbygger.

Målgruppen har til nå vært førstelinjeledere. Opplegget er gjennomført med 4 felles samlinger (3 +2+2+2 dager), 3 individuelle coachinger à 4 timer og 3 teamcoachinger à 1 dag.

For å forsterke læringsprosessen og for å oppnå konkrete resultater i egen hjemme organisasjon har deltagerne med seg en egen leanoppgave/lean oppdrag. Denne skal være reell og viktig for deltageren og for en oppdragsgiver i egen organisasjon.

Ta kontakt med Erik W. Thomassen dersom du vil vite mer.