Om ny virksomhet

Har du ideer til ny virksomhet?

Vi gjør det enklere å lykkes. Vi bistår både i forhold til etablering av helt nye virksomheter og ny virksomhet hos eksisterende bedrifter. Vårt tilbud innenfor dette området er en ressurs for ny, vekstkraftig virksomhet innenfor tremekanisk sektor i Skandinavia.

Det er et krav at produkt- og/eller forretningsideene er nye og har et potensial. Ta kontakt med prosjektleder Jostein Takle for en uforpliktende samtale. Kan ikke vi bistå, så har vi et godt nettverk i forhold til andre som kan hjelpe.

Diskresjon er en selvfølge og det er du/dere som beslutter hvem vi skal trekke veksler på i det videre arbeid. Vår styrke er at vi kan trekke veksler på kompetanse som finnes i Tretorgets nettverk og øvrige aktivitet.

Industriinkubatoren Moelven Utvikling ble fra januar 2012 en del av Tretorget. Vår aktivitet innenfor ny virksomhet viderefører deres aktivitet og kompetanse. Tretorget initierer og driver også prosjekter, arenaer og klynger som leverer produkt- og forretningsideer. Vi arbeider med å utvikle et unikt, Skandinavisk nettverk for effektiv innhenting, utvelgelse av og støtte for produkt- og forretningsideer med potensial.

3-Visjon AS er en nyetablert bedrift som som skal produsere byggelementer etter LEGO prinsippet. Disse kan konfigureres til hytter og hus og der det arkitektoniske uttrykk kan variere fra lafteutførelse til funkisbygg. Elementene gir en svært godt isolert bygningskropp og materialene er basert på trevirke – en framtidsrettet og miljøvennlig råvare. Se også www.3-visjon.no

Ekovent er betegnelsen på et ventilasjonskonsept som i første rekke vurderes til å ha et potensiale for å løse følgende problem i eksisterende bygningsmasse: Bedre ventilasjon, unngå fuktproblem, redusere radon problem og redusere energiforbruk. Oppfinner som er pensjonist ønsker å gi en annen gründer / aktør muligheten for å bringe dette videre. Høres dette spennende ut? Ta kontakt!