Referanser

Eksempler på ny virksomhet

FlexiFrame AS er snart på markedet med ny revolusjonerende løsning for dørkarm / belistning. Såvel hobbysnekkeren som proffene kan snart gjøre jobben med innmontering av innerdører og tilhørende belistning langt raskere enn før og uten bruk av spiker. Dette gir det en langt bedre kvalitet og finish enn før.  Vil om noen måneder bli tilgjengelig via byggvarekjeder – se www.flexiframe.no

Materialbanken AS er en eksisterende virksomhet i Vingelen som i de seinere år har hatt stor suksess med «heltreelementer» til fjøs og redskapsbygg. Virksomheten er opptatt av å kunne videreutvikle konseptet til velegnede løsninger for hytter og bolighus. Tretorget har inngått avtale om å ta del i denne videreutviklingen og lovende detaljløsninger vil snart bli testet ut ved SINTEF for å dokumentere egenskaper med hensyn til slagregn og lufttetthet. Se også www.materialbanken.no

Moelven Iso3 AS ble etablert i 2009 etter en positiv konklusjon på et utviklingsarbeid som startet i 2007.  Iso3 er et ferdig isolert bindingsverk med kjerne av isolasjonsskum. Det prisbelønte produktet eliminerer kuldebroer i vegger og gjør at man ofte kan bygge 5cm tynnere vegg. Det tilsvarer 4 kvm ekstra gulvareal i et vanlig hus! Virksomheten har opplevd en stigende etterspørsel spesielt til eneboliger og som veggelement til forretningsbygg / næringsbygg ofte i kombinasjonen med kravene til passivhusstandard. Produktet har potensiale til å utgjøre en stadig større andel i den framtidige byggerivirksomhet ved ytterligere skjerpede krav til redusert energiforbruk til oppvarmingsformål.