Vårt tilbud

Fra ide til innovasjon

Vår oppgave er å effektivisere kommersialiseringen av forretnings- og/eller produktideer. Enten dette er som helt nye virksomheter eller som ny virksomhet hos eksisterende bedrifter.

Alle ideer blir underlagt en seriøs førstevurdering. Her vurderes ideens potensiale og muligheter. Blir vi enige om å gå videre, så øker forpliktelsen gradvis for alle parter. Vi vet at realisering av forretningsideer krever utholdenhet. Under vegs vil vi bidra med råd og bidra til å søke opp ressurser som er nødvendig for å komme videre.

Vi jobber primært med forretningsideer knyttet til mulighetene for utnytting av skogens råvarer enten det er til byggeformål eller til produkter eller prosesser som ligger innenfor det nye begrepet  bioøkonomi. Vi kan vi hjelpe til med:

  • Oversikt over offentlige støtteordninger
  • Utvikling av forretningsplan og strategi
  • Utforming av søknader
  • Markedsanalyser
  • Produksjonsmuligheter

Vi har god kjenneskap til FoU-miljø knyttet til den tremekaniske verdikjeden. Vi har også kontakt med en del investor- og finansmiljø.

Erfaring viser at gründere og virksomheter som samarbeider med oss har noen klare fordeler:

  1. Overlever lenger som bedrift. En større andel av bedriftene som er med i inkubator driver fremdeles etter tre år, enn de som ikke har vært med i inkubator.
  2. Øker antall bedriftsetableringer.
  3. Større sjanse til å sette ideen ut i livet.
  4. Raskere strukturering av bedriften og tilgang til etablerte nettverk.
  5. Trekker til seg kompetanse og øker sjansene for å beholde høyt utdannet arbeidskraft.

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Jostein Takle.