Arena tre

Tre har et unikt CO2-avtrykk og kan bidra med bærekraftige løsninger når urban vekst skal kombineres med etablering av lavutslippssamfunnet.

Arena tre (A3) er forslaget om et prosjekt for å komme i posisjon til å utnytte de markedsmulighetene som her oppstår.Med utgangspunkt i et bredt sammensatt partnerskap og der Moelven Industrier ASA, Forestia AS, Glommen Skog SA og Statskog SF utgjorde kjernevirksomhetene, har Tretorget utviklet en prosjektbeskrivelse og en søknad til Arena programmet. Prosjektbeskrivelsen finner du her.

Konsortiets visjon er: Arena tre - en internasjonalt ledende klynge for trebyggeri. Hovedmålet for prosjektet er: Med klimasmarte treløsninger for urbane bygg oppnå 30 % årlig lønnsom vekst i verdiskapingen i klyngen fra og med 2017.

Søknaden ble godkjent av Arena programmet, men de hadde desverre ikke mulighet til å finansiere prosjektet. Høsten 2015 benyttes derfor til å avklare om en ny søknad skal utvikles for 2016.

Utviklingen av prosjektbeskrivelsen ble finansiert av kjernevirksomhetene med kontanter og tid, øvrige virksomheter med tid og Innovasjon Norge Hedmark. Tretorget har også investert betydelig i utviklingen av denne prosjektsøknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Ola Rostad.