BSR Innovation Express

Klynge-til-klynge samarbeid for økt vekst og internasjonalisering for SMB.

BSR Innovation Express finansierer denne type klynge-til-klynge samarbeid (cross cluster cooperation). Prosjektene er relativt små, men er ment å være en oppstart til økt internasjonalt samarbeid. Det er Innovasjon Norge som finansierer disse prosjektene i Norge og de oppfordrer etablerte klynger til å være med på slike prosjekt.

Første prosjektet for Tretorget var MISICS (More innovation from SME with inter-cluster strategy and RDI projects). I dette prosjektet samarbeidet Tretorget med Paper Province fra Karlstad i Sverige og JAMK fra Jyväskylä i Finland. Gjennom prosjektet fikk en rekke norske SMB nye kontakter i Sverige og Finland. Så langt har prosjektet ikke resultert i grenseoverskridende FoU-prosjekt, men det arbeides fortsatt med å få i gang slike. Som en del av dette prosjektet ble det etablert en "inter cluster" strategi under navnet Scandinavian Forest Industry Cluster. Se memorandumet her. Prosjektet ble gjennomført i løpet av 2014.

2015/16 gjennomføres et nytt prosjekt i samarbeid med INBIO fra Danmark og Paper Province. Denne gang rettes fokus mot verdiskaping basert på sidestrømmer i annen biologisk verdiskaping. I prosjektet inngår en matchmaking i Karlstad 24. og 25. november. For påmelding og informasjon om dette arrangementet, se prosjektets hjemmesider her. I forlengelsen av dette arrangementet arrangerer Paper Province en stor konferanse om produksjon av mikro alger.

Tretorget sonderer nå muligheten for å gå inn i ytterligere ett prosjekt. Da med orientering mot bygg.

Kontakt Ola Rostad for mer informasjon.