Interreg Fem

En møteplass for energivennlig næringsutvikling

FEM står for fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Interreg prosjektet bidro til utvikling av nye grønne produkter, tjenester og arbeidsplasser. FEM var et samarbeid mellom Akerhus, Hedmark, Värmland og Dalarna. Prosjektet hadde medfinansiering fra blant annet Interreg og Hedmark fylkeskommune.

Tretorget koordinerte aktørene i Hedmark og hadde delprosjektledelsen for arbeidspakkene «Innovasjon og kommersialisering» og «Utdanning og entreprenørskap». Hovedprosjektleder var Kunnskapsbyen Lillestrøm (norsk prosjekteier). Stål & Verkstad, Arvika kommun og Stiftelsen Teknikdalen hadde også delprosjektledelse.

Ta kontakt med Ola Rostad dersom du vil vite mer eller besøk prosjektets hjemmesider.