Landbruksbygg i tre

Konkurransedyktige trebygg for landbruket

Prosjektet Landbruksbygg i Tre bidro til økt bruk av tre i landbrukets driftsbygninger, samt arbeidet for å utvikle konkurransedyktige prefabrikkerte landbruksbygg av tre. Løsningene var økonomisk fordelaktige for bonden og fordelaktige med hensyn til CO2- regnskapet. Prosjektet rettet seg både mot gårdbruker og tre- og byggebransje. Prosjektet ble avsluttet i 2012. Tretorget gjennomførte prosjektet etter oppdrag fra Innovasjon Norge. Tretorget leide inn prosjektleder Ola Øyen fra Silvinova AS til dette prosjektet. Samarbeidspartnere i prosjektet var blant annet Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgiving og NHO Innlandet. Prosjektansvarlig hos Tretorget var Ola Rostad. Resultater fra prosjektet er presentert på hjemmesidene til Norsk Landbruksrådgivning.

I 2013 har Tretorget fikk midler til å søke å få i gang et bedriftsnettverk for norske produsenter av landbruksbygg i tre. Desverre lyktes en ikke å samle leverandørene til en slik felles innsats.