SNUS/RDA-midlene

RDA-midlene - å snu en ulempe til en suksess

De fleste områder fikk fra 1. januar 2007 tilbake ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette skjedde ikke i kommunene Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler i Sør-Hedmark. Disse kommunene har i stedet fått en kompensasjon gjennom næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler).

Tretorget ved Ola Rostad har som sekretariat vært sentrale i arbeidet med å få mest mulig ut av kompensasjonsordningen. Kompensasjonsordningen har bidratt til å gjennomføre så vel bedriftsrettede tiltak som mer åpne fellestiltak. Kompensasjonsordningen har også bidratt til å utvikle samspillet mellom aktørene i næringslivet og det offentlige i Glåmdalsregionen. I SNUS viderefører Tretorget den rollen en hadde for Solør i kompensasjonsordningen som en hadde for 2004-2006.

For spørsmål om ordningen, ta kontakt med sekretariatet ved Ola Rostad.