Trehus Innlandet

Økt konkurransekraft med høyere industrialiseringsgrad

Trehus Innlandet er et nettverk av trehusprodusenter og leverandører til trehusindustrien. Målet er samarbeid, samhandling og teknologiutvikling mellom trehusprodusenter. Trehus Innlandet samarbeider med utdanningsinstitusjoner om kompetanse i næringen, og jobber med rekrutteringsspørsmål og næringens omdømme.

Tretorget AS er prosjekteier for Trehus Innlandet. Prosjektet var i startfasen finansiert av Bransjeprogrammet Trefylket og Innovasjon Norge i Hedmark. Fra sommeren 2010 er prosjektet et spleiselag mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Innovasjon Norge sine kontorer i de to fylkene og bransjen selv. Les mer om Trehus Innlandet på deres hjemmesider her.

For mer informasjon ta kontakt med Jostein Takle.