Trekompetanse Innlandet

Prosjektet ønsker å etablere et samspill mellom næringsaktørene i verdikjeden og utdanningsmiljøer slik at Innlandet blir et referanseområde for bruk av tre i alle bygg.

Både næringsaktørene og politikerne i Hedmark og Oppland har som mål at Innlandet skal bli ledende i bruken av mer tre i alle bygg. Potensialet finnes særlig innenfor større bygg og i urbane miljø. At verdens høyeste trehus nå bygges i Bergen basert på løsninger fra Innlandet viser at målet er realistisk. Mangelen på kompetanse i sentrale ledd i verdikjeden om bruken av tre i større bygg synes å være en barriere for å lykkes også i hjemmemarkedet i Innlandet. Prosjektet skal derfor mobilisere til økt etter- og videreutdanning om bruk av tre i større bygg.

Målgruppene for prosjektet, eller næringsaktørene som skal mobiliseres er: Byggherrer, eiendoms utviklere, akitekter, RIB (Rådgivende Ingeniører Bygg) og etreprenører. 

Prosjektet er finansiert av utdanningsinstitusjonene, næringsaktørene og Innovasjon Norge gjennom ordningen for "Kompetanseutvikling i næringsmiljøer".

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Rolf Lars Haugen.