Trevarenettverket

I posisjon for større leveranser gjennom samarbeid og økt spesialisering

Dette prosjektet hadde som mål å etablere et forpliktende samarbeid mellom trevarevirksomheter på Østlandet. Et samarbeid som skulle bidra til at de deltakende virksomhetene økte sitt volum og sin lønnsomhet ved at de samlet kom i posisjon i forhold til større leveranser og gjennom økt spesialisering.

Dette ønsket de å oppnå ved å:

  • Beskrive det potensial som de deltakende bedrifter har gjennom koordinert opptreden i markedet og økt samhandling ellers.
  • Lage en forretningsplan som beskriver hvordan et slikt samarbeid lovlig kan organiseres, finansieres og drives.
  • Gjennomføre quick wins i praksis og etablere samarbeidet.

Resultatet fra prosjektet finnes på hjemmesidene til trebank.no.

Prosjektet ble avsluttet i 2014 og ble finansiert som et bedriftsnettverk av de involverte bedriftene og Innovasjon Norge.