Skip to the content

RDI2CluB

 

RDI2CluB har partnere fra fem regioner:

Central Finland/Finland
Hedmark/Norway
Świętokrzyskie Voivodeship/Poland
Vidzeme/Latvia
Estonia


Fra Hedmark deltar:

Hedmark fylkeskommune
Høgskolen Innlandet Evenstad
Tretorget AS


Tretorget leder WP 3 som skal utvikle kunnskap om og modeller for hvordan en bedre kan legge til rette for mer innovasjon ved å øke samarbeidet mellom de fem deltakende regioner.

For å bidra til øke muligheten for samarbeid mellom de ulike regionene, vil prosjektet utvikle en digital plattform for innovasjon innenfor bioøkonomi. Denne vil bli prøvd ut og videreutviklet ved å arbeide med konkrete pilotprosjekter fra hver av regionene. Pilotprosjektene skal være knyttet til forskjellige SMB.

I RDI2CluB samarbeider representanter fra det offentlige, forskning og innovasjonsvirksomheter/næringsliv («trippel helix») i hver av de fem regionene. Dette for en felles innsats for å “booste” bioøkonomiutviklingen innenfor disse fem regionene i Baltic Sea Region.

Om prosjektet

RDI2CluB er en forkortelse for Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems. Prosjektet vil bidra til at de mer grisgrendte strøk i Baltic Sea Region klarer å utnytte sitt potensial innenfor bioøkonomien. Dette skal oppnås ved å bygge grenseoverskridende samarbeid innenfor innovasjonsutvikling og smart spesialisering innenfor bioøkonomi.

Mer informasjon

Se prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med Ola Rostad for mer informasjon om prosjektet.