Skip to the content

RDI2CluB

I RDI2CluB samarbeider representanter fra offentlig forvaltning, forskning og innovasjonsvirksomheter/næringsliv («trippel helix») i Norge, Finland, Estland, Latvia og Polen. Dette for en felles innsats for å styrke bioøkonomiutviklingen i Østersjøregionen.

RDI2CluB har partnere fra fem regioner:

Central Finland/Finland
Innlandet/Norge
Świętokrzyskie Voivodeship/Polen
Vidzeme/Latvia
Estland

Fra Innlandet deltar:

Innlandet fylkeskommune
Høgskolen Innlandet, Evenstad
Tretorget AS

Tretorgets deltakelse i prosjektet finansieres av Interreg BSR, Innlandet fylkeskommune og oss selv.


Biobord

Tretorget leder WP 3 som skal utvikle kunnskap om og modeller for hvordan en bedre kan legge til rette for mer innovasjon ved å øke samarbeidet mellom de fem regionene. For å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene har prosjektet utviklet en digital plattform for innovasjon innenfor bioøkonomi; Biobord. Dette er et åpent forum hvor man kan diskutere alle aspekter innen bioøkonomien, få hjelp og tilbakemeldinger på egne idéer og knytte kontakter for å kunne effektivisere innovasjonsprosessen. Prosjektteamet er klare for å hjelpe deg og sette deg i kontakt med rett fagkompetanse.

Biobord

 

Om prosjektet

RDI2CluB er en forkortelse for Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems. Prosjektet vil bidra til at de mer grisgrendte strøk i Baltic Sea Region klarer å utnytte sitt potensial innenfor bioøkonomien. Dette skal oppnås ved å bygge grenseoverskridende samarbeid innenfor innovasjonsutvikling og smart spesialisering innenfor bioøkonomi.

Mer informasjon

 Se prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med Ingrid Gabrielsen for mer informasjon eller spørsmål om prosjektet.