Skip to the content

Rosewood

Rosewood4.0 fokuserer på digitalisering av skog- og trenæringen og digitale løsninger for kunnskapsoverføring og opplæring. Man vil øke utviklingstakten ved å utveksle innovasjoner, beste praksis og forretningsmodeller mellom regionene.

Rosewood4.0 jobber innen fire hovedområder for å nå målsettingen:

  1. Styrke og opprettholde klynger for skog- og tremobilisering som samarbeidsplattformer og innovasjonsnettverk
  2. Overføre og formidle kunnskap om beste praksis, innovasjon og forskning relatert til skog- og trebruk
  3. Identifisere og utvikle samarbeid og innovasjon mellom aktører og støtte implementering og bruk av eksisterende beste praksis og innovasjon
  4. Støtte utformingen av nye forretningsmuligheter for bærekraftig skog- og tremobilisering gjennom kapasitetsbygging, opplæring og utvikling av kunnskapsbaser.

Tretorget inngår som den norske partneren i det Skandinaviske nettverket i prosjektet. Partner fra Sverige er Paper Province i Värmland og fra Finland deltar LUAS – Lapland Univsersity of Applied Sciences og LUKE – Natural Resources Institute Finland.

Om prosjektet

Rosewood4.0 benytter digitale løsninger for å knytte sammen ulike aktører langs verdikjeden for skog og trebruk for å styrke bærekraftig tremobilisering i Europa. Prosjektet finansieres av EUs Horizon 2020-program, består av 21 partnere fra 18 land, og bygger på det tidligere Rosewood Network

Mer informasjon

Se prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med Ola Rostad for mer informasjon om prosjektet.