Skip to the content

Tredriver'n

Store byggeplaner?

Tredriver`n i Trefylket vil gjerne bidra til å se om bygget kan realiseres med konkurransedyktige løsninger i tre. Eksempler på bygg der en har bidratt med tekniske mulighetsstudier er nytt undervisningsbygg på Campus Evenstad og ny kirke i Våler. Tredriver`n bidrar ellers overfor andre aktører som vil satse på tre slik som Trebyen Elverum.

Tredriver`n i Trefylket er et 3-årig prosjekt hvor hovedmål er; "å bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder". Dette skal bidra til økt verdiskaping og til at Hedmark tar sin andel av den nasjonale satsingen for at landbasert CO2 binding i trebruk økes.

Prosjektet bygger på et regionalt initiativ i kommunene Åmot, Våler og Elverum, bransjens ønske om å videreføre arbeidet som er startet opp i prosjektet "Innlandet - en ledende region for trebyggeri", og ønsket om at Hedmark fortsatt skal ha en egen regional tredriver som en del av det nasjonale nettverket av tredrivere knyttet til Trebasert innovasjonsprogram.

Om prosjektet

Tredriver`n i Trefylket vil gjerne bidra til å se om bygget kan realiseres med konkurransedyktige løsninger i tre.

Mer informasjon

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Wenche I. S. Høye.