Skip to the content

Tredriver'n

Store byggeplaner?

Tredriver`n i Innlandet vil gjerne bidra til å se om bygget kan realiseres med konkurransedyktige løsninger i tre. Eksempler på bygg der en har bidratt med tekniske mulighetsstudier er nytt undervisningsbygg på Campus Evenstad og ny kirke i Våler. Tredriver`n bidrar ellers overfor andre aktører som vil satse på tre slik som Trebyen Elverum.

Tredriver`n i Innlandet er et flerårig prosjekt hvor hovedmål er; "å bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder". Dette skal bidra til økt verdiskaping og til at Innlandet tar sin andel av den nasjonale satsingen for at landbasert CO2 binding i trebruk økes.

Prosjektet bygger på bransjens ønske om å videreføre arbeidet med å gjøre Innlandet til en ledende region for trebyggeri. Innlandet har to tredrivere og gjennomføres i et samarbeid med Landsbyen Næringhage og Tretorget AS. Prosjektet finansieres av Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og av prosjekteierne i samarbeid med bransjen. Tredriverne i Innlandet samarbeider med blant annet Norwegian Wood Cluster og er en del av det nasjonale nettverket av tredrivere som Innovasjon Norge har initiert.

 

Om prosjektet

Tredriver`n i Innlandet vil gjerne bidra til å se om bygget kan realiseres med konkurransedyktige løsninger i tre.

Mer informasjon

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Wenche I. S. Høye.