Vil du være en markedsvinner?

Pådriver for innovasjon og resultater innen skog- og trenæringene

Vi bidrar med:

  • Utvikling av ny virksomhet
  • Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet

Vi driver utviklingsprosjekter som er forankret i bedrifters strategier og behov, og som gir målbare resultater.

Arena tre for økt internasjonal konkurransekraft

Prosjektplanen for Arena tre ble sendt inn 29. april. Prosjektets formål er å styrke klyngens internasjonale konkurransekraft, være en pådriver for urbant trebyggeri og økt verdiskaping på basis av fornybare, norske skogressurser.

Kursoversikt

Det arbeides med kursene for høsten, og vi vil oppdatere kurskalenderen fortløpende. Vi er interessert i din bedrifts kompetansehevingsbehov. Ta kontakt med oss så tar vi en prat.