Vil du være en markedsvinner?

Pådriver for innovasjon og resultater innen skog- og trenæringene

Vi bidrar med:

  • Utvikling av ny virksomhet
  • Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet

Vi driver utviklingsprosjekter som er forankret i bedrifters strategier og behov, og som gir målbare resultater.

Arena tre for økt internasjonal konkurransekraft

Prosjektplanen for Arena tre ble sendt inn 29. april. Prosjektets formål er å styrke klyngens internasjonale konkurransekraft, være en pådriver for urbant trebyggeri og økt verdiskaping på basis av fornybare, norske skogressurser.

Inspirasjonsdag for tidligere GLØD-deltakere 9.juni 2016

Nytt Lean med Glød for Ledere program planlegges med oppstart i uke 48