Vil du være en markedsvinner?

Pådriver for innovasjon og resultater innen skog- og trenæringene

Vi bidrar med:

  • Utvikling av ny virksomhet
  • Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet

Vi driver utviklingsprosjekter som er forankret i bedrifters strategier og behov, og som gir målbare resultater.

Nå kan du melde deg på Østerdalskonferansen 2017

Østerdalskonferansen arrangeres 8. og 9. mars. Årets konferanse er den femte i rekken. Det er nå åpnet for påmelding.

Inspirasjonsdag for tidligere GLØD-deltakere 9.juni 2016

Nytt Lean med Glød for Ledere program planlegges med oppstart i uke 48