Vil du være en markedsvinner?

Pådriver for innovasjon og resultater innen skog- og trenæringene

Vi bidrar med:

  • Utvikling av ny virksomhet
  • Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet

Vi driver utviklingsprosjekter som er forankret i bedrifters strategier og behov, og som gir målbare resultater.

Delta på Biotown 2016

Delta på Biotown 2016 på Hamar 22. september. Meld deg på så snart som mulig.

Inspirasjonsdag for tidligere GLØD-deltakere 9.juni 2016

Nytt Lean med Glød for Ledere program planlegges med oppstart i uke 48