Skip to main content Skip to footer

Vil du være en markedsvinner?

Vi driver utviklingsprosjekter som er forankret i bedrifters strategier og behov, og som gir målbare resultater.

Kompetansemegling

Kompetansemegling er gratis «navigasjonshjelp» til bedrifter som vil jobbe med utvikling. Tretorget er av Innlandet fylkeskommune tildelt oppdraget som kompetansemegling innen blant annet skog / tre (hele kjeden).

Produksjonsløftet

Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet.
Produksjonsløftet styrker resultatene i virksomheter ved å iverksette tiltak i gapet mellom mål og faktisk resultat. Hovedfokuset er på menneskene som skaper disse resultatene og samspillet mellom dem.