Skip to the content

Produksjonsløftet

Produksjonsløftet

Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet.
Produksjonsløftet styrker resultatene i virksomheter ved å iverksette tiltak i gapet mellom mål og faktisk resultat. Hovedfokuset er på menneskene som skaper disse resultatene og samspillet mellom dem.