Skip to the content

eco INSIDE2

Dette Interreg prosjektet er smart spesialisering på "svorsk" med sikte på å drive grønn næringsutvikling. Prosjektet har fokus på sol, restressurser og bærekraftig byggeri.

Prosjektet finansieres med Interreg midler, av Hedmark og Akershus fylkeskommune, Dalarna, Värmland og innovative miljø i Indre Skandinavia. Prosjektet bygger videre på erfaringene fra Interreg FEM (Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø). Deler av konsortiet kan spores tilbake til et enda tidligere Interreg prosjekt, KNIS (Kunnskapsintensiv Næringsutvikling i Indre Skandinavia).

Svensk prosjekteier er Arvika kommun. Norsk prosjekteier er Kunnskapsbyen Lillestrøm som også har hovedprosjektlederen (Trine Kopstad Berentsen). Tretorget har koordinert deltakerne fra Hedmark i søknadsfasen og har ansvaret for at prosjektets mål oppnås innenfor området Bærekraftig byggeri/ZEIS. Prosjektet startet 1. juli i 2018 og varer til 30. juni 2021.

Følgende er med som aktører i prosjektet (er med på finansieringen på norsk side): Stiftelsen Teknikdalen, Högskolan Dalarna, ByggDialog Dalarna, Arvika kommun, Karlstad Universitet, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Aurskog Høland kommune, IFE, ROAF, Asplan Viak, Multiconsult, Fusen, Solcellespesialisten, Otovo, Tretorget, Regionrådet for Sør-Østerdal, Høgskolen Innlandet med campus Evenstad og campus Rena, Sør-Hedmark Næringshage og Sirkula.

 

Om prosjektet

ecoINSIDE2 er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer.

Mer informasjon

Se prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med Ola Rostad for mer informasjon om prosjektet.