Skip to main content Skip to footer

eco INSIDE

Dette Interreg prosjektet arbeidet med smart spesialisering på "svorsk" for å drive grønn næringsutvikling. ecoINSIDE fokuserte på sol, restressurser og bærekraftig byggeri.

Tretorget koordinerte deltakerne fra Innlandet i søknadsfasene og hadde ansvaret for at prosjektets mål ble oppnådd innenfor området Bærekraftig byggeri/ZEIS. Prosjektene startet 1. juli i 2015 og varte til 30. juni 2021. Svensk prosjekteier var Arvika kommun. Norsk prosjekteier var Kunnskapsbyen Lillestrøm som også hadde hovedprosjektlederen (Trine Kopstad Berentsen).

Prosjektet ble finansieres med Interreg midler, av Hedmark og Akershus fylkeskommune, Dalarna, Värmland og innovative miljø i Indre Skandinavia. Prosjektet bygget videre på erfaringene fra Interreg FEM (Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø). Deler av konsortiet kan spores tilbake til et enda tidligere Interreg prosjekt, KNIS (Kunnskapsintensiv Næringsutvikling i Indre Skandinavia).

Følgende er med som aktører i prosjektet (er med på finansieringen på norsk side): Stiftelsen Teknikdalen, Högskolan Dalarna, ByggDialog Dalarna, Arvika kommun, Karlstad Universitet, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Aurskog Høland kommune, IFE, ROAF, Asplan Viak, Multiconsult, Fusen, Solcellespesialisten, Otovo, Tretorget, Regionrådet for Sør-Østerdal, Høgskolen Innlandet med campus Evenstad og campus Rena, Sør-Hedmark Næringshage og Sirkula.

Kompetanse fra prosjektet videreføres blant annet i programmet SirkTRE, i forslaget om et norsk Mikrogrid senter med campus Evenstad som et tyngdepunkt og i nye samarbeid med Solenergiklyngen og svenske partnere.

Mer informasjon

Se prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med Ola Rostad for mer informasjon om prosjektet.

Om prosjektet

ecoINSIDE var et prosjekt som fremmet klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene ville bidra til både verdiskapning, og til å løse miljø- og klimautfordringer.