Skip to the content

Kompetansemegling

Tretorget er av Oppland og Hedmark fylkeskommuner tildelt oppdraget som kompetansemegling innen skog / tre (hele kjeden).

Kompetansemegleren skal bidra til økt innsats innenfor forskning og utvikling.

Forskningsrådet definerer virkemiddelet slik: «Kompetansemegling – både i enkeltbedrifter,
gjennom samlinger og i nettverk. Kompetansemeglere diskuterer prosjektidéer og
muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker.
Kompetansemeglerne kan også arrangere møter der bedrifter og forskere
diskuterer muligheter og idéer. Kompetansemegling mobiliserer til regionale,
nasjonale og internasjonale ordninger, samt til forprosjekter.»

I vårt tilbud har vi blant annet pekt på samarbeidet med Høgskolen Innlandet Evenstad og Treteknisk institutt.

Om prosjektet

Kompetansemegleren skal bidra til økt innsats innenfor forskning og utvikling.

Mer informasjon

Ta kontakt med Ola Rostad dersom du tror dette er noe for din virksomhet.