Skip to the content

Kompetansemegling

Kompetansemegling er gratis «navigasjonshjelp» til bedrifter som vil jobbe med utvikling. Tretorget er av Innlandet fylkeskommune tildelt oppdraget som kompetansemegling innen blant annet skog / tre (hele kjeden).

Vi leverer også tilsvarende tjenester for Solenergiklyngen til Oslo kommune. Vi inngår i et nettverk av kompetansemeglere som dekker hele landet.

Kompetansemegleren skal bidra til økt innsats innenfor forskning og utvikling.

Forskningsrådet definerer virkemiddelet slik:

«Kompetansemegling – både i enkeltbedrifter, gjennom samlinger og i nettverk. Kompetansemeglere diskuterer prosjektidéer og muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker. Kompetansemeglerne kan også arrangere møter der bedrifter og forskere diskuterer muligheter og idéer. Kompetansemegling mobiliserer til regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, samt til forprosjekter.»

SMB bedrifter oppfordres til å tak kontakt for veiledning i «jungelen» av virkemidler.

 

Om prosjektet

Kompetansemeglerne bidrar blant annet med:

  • Å identifisere utfordringer og muligheter i bedriften som kan gi grunnlag for et prosjekt
  • Å knytte kontakt med relevante forskningsmiljøer og andre innovasjonspartnere
  • Veiledning om hvilke offentlige støtteordninger bedriften kan søke på
  • Tips og råd om hvordan man skriver en god søknad

Mer informasjon

Ta kontakt med Ola Rostad dersom du tror dette er noe for din virksomhet.