Skip to the content

Kompetansemegling

Tretorget er av Innlandet fylkeskommune tildelt oppdraget som kompetansemegling innen blant annet skog / tre (hele kjeden).

Vi leverer også tilsvarende tjenester for Solenergiklyngen til Oslo kommune.

Kompetansemegleren skal bidra til økt innsats innenfor forskning og utvikling.

Forskningsrådet definerer virkemiddelet slik: «Kompetansemegling – både i enkeltbedrifter, gjennom samlinger og i nettverk. Kompetansemeglere diskuterer prosjektidéer og muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker. Kompetansemeglerne kan også arrangere møter der bedrifter og forskere diskuterer muligheter og idéer. Kompetansemegling mobiliserer til regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, samt til forprosjekter.»

 

Om prosjektet

Kompetansemegleren skal bidra til økt innsats innenfor forskning og utvikling.

Mer informasjon

Ta kontakt med Ola Rostad dersom du tror dette er noe for din virksomhet.