Skip to main content Skip to footer

Hva tilbyr vi?

Produksjonsløftet = Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet

Produksjonsløftet styrker resultatene i virksomheter ved å iverksette tiltak i gapet mellom mål og faktisk resultat. Hovedfokuset er på menneskene som skaper disse resultatene og samspillet mellom dem. Etablering av team som rapporterer sine resultater, analyserer sine avvik, beslutter tiltak og driver kontinuerlige forbedringer, er grunnlaget for prosessene. Fokusmøter er «navet» som holder organisasjonskulturen levende. Hovedtrekkene i vår metodikk henter vi fra lean-filosofien. Produksjonsløftet gjennomføres både som nettverksprosjekt og som oppdrag hos enkeltbedrifter. Produksjonsløftet passer for virksomheter som har ambisjoner og som gir rom for mennesker i utvikling.