Skip to main content Skip to footer

Biobord

RDI2CluB er en forkortelse for Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems. Arbeidet har vært videreført i prosjektet Connected By Biobord. Samarbeidsplattformen Biobord lever videre etter disse prosjektene. Tretorget samarbeider videre med flere av regionene som var engasjert - både gjennom EØS prosjekt og ellers.

I RDI2CluB samarbeidet representanter fra offentlig forvaltning, forskning og innovasjonsvirksomheter/næringsliv («trippel helix») i Norge, Finland, Estland, Latvia og Polen. Dette for en felles innsats for å styrke bioøkonomiutviklingen i Østersjøregionen. Mange av aktørene var også involvert i videreføringen Connected By Biobord. Prosjektene hadde partnere fra blant annet disse regionene:

  • Central Finland/Finland
  • Estland
  • Innlandet/Norge
  • Świętokrzyskie Voivodeship/Polen
  • Vidzeme/Latvia
  • Värmland/Sverige

I Connected By Biobord deltok Høgskolen Innlandet Evenstad sammen med Tretorget. I RDI2CluB deltok også Innlandet fylkeskommune. Tretorgets deltakelse i prosjektene ble finansiert av Interreg BSR, Innlandet fylkeskommune og oss selv.

Tretorget har ledet arbeidet innenfor uttesting av innovasjonsarbeid innenfor skoglig sektor og gjennom dette videreutviklet sitt nettverk til nytte for virksomhetene som Tretorget bistår. Vi har blant annet kunne hente inn finsk ekspertise på bioenergi for å løse utfordringer i råstoff-forsyningen for bioenergianlegg. 

Samarbeidsplattformen Biobord lever videre også etter prosjektene og vil kunne danne grunnlag for nye samarbeid og kontakter. Biobord er et åpent forum hvor man kan diskutere alle aspekter innen bioøkonomien, få hjelp og tilbakemeldinger på egne idéer og knytte kontakter for å kunne effektivisere innovasjonsprosessen. Det nettverket som er etablert vil kunne bidra til at man får tak i riktig fagkompetanse på en effektiv måte.

Foto-kilde: FeltGIS AS

Mer informasjon

Se prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med Ingrid Gabrielsen for mer informasjon om prosjektet.

Om prosjektet

Prosjektene RDI2CluB og Connected By Biobord har lagt til rette for at de mer grisgrendte strøk i Baltic Sea Region klarer å utnytte sitt potensial innenfor bioøkonomien. Dette oppnås ved å bygge grenseoverskridende samarbeid innenfor innovasjonsstøtte. For å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene har prosjektet utviklet en digital plattform for innovasjon innenfor bioøkonomi; Biobord.