Skip to the content

Om prosjektet

ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer.

Umbraco, the most powerful and flexible CMS I have ever used.

Marc Love, Web Developer

Besøksadresse

Storgata 20 (2. etasje)
2414 Elverum

Postadresse

Tretorget AS
Postboks 368
2403 Elverum

Faktura adresse

(org.nr. 983375014):

Tretorget AS
c/o Accountor
Vestsidevegen 71
2420 Trysil

faktura@tretorget.no

Epost

post@tretorget.no

Mer informasjon

Se prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med Ola Rostad for mer informasjon om prosjektet.